Batteriretur AS
WMS Self Service Portal

Denne tjenesten inneholder informasjon fra Batteriretur sin kundeportal. Her finner du f.eks. informasjon om leverte mengder, i en angitt periode, for din bedrift. Siden kan også benyttes av innsamlere for innmelding av batterileveranser.

Ny versjon

Denne versjonen, som ble lansert den 15.03.2017, gir deg rapportdata i sanntid.

Nøkkelegenskaper

For å se rapporter for data registrert i den gamle løsningen, kan du fremdeles logge på den gamle løsningen her:

Gå til gammel løsning

Følgende kan registre seg

  • Innsamlere som har avtale med Batteriretur om levering av farlig avfall
  • Innsamlere kan få tilgang til elektronisk innmelding av batterileveranser

Innsamlere får tilgang til data for sin bedrift.